MERKITYN MAAILMANKUVA JA MILJÖÖ

 

Merkityn maailma on synkän fantasian ja mystiikan värittämä kuvitteellinen alue, Manner. Manner toimii kuten suurin osa meidän mantereistamme tosimaailmassakin - se on laaja, monipuolinen ja se kantaa kankaillaan useita eri kaupunkeja, yhteisöjä ja kulttuureita. Mantereen halki kulkee suuria kauppareittejä, joiden varrelle kaupungit ja asutuskeskittymät ovat syntyneet ajan saatossa palvelemaan koirien jokaista tarvetta. Mantereella elävät koirat ovat mieleltään ihmismäisiä, eleiltään verrattavissa esimerkiksi Baltoon, disneyelokuvien eläinhahmoihin sekä muihin piirretyistä tuttuihin koiraeläimiin - mieliltään ne eivät kuitenkaan ole pehmeää satumaista hattaraa, vaan niiden maailmat ovat verrattain aikuisia, jopa vakavia. Mantereen kaupungeissa vallitsee koirien maailmankuvassa yleistynyt kapitalismiin verrattava kauppatalous, joka jakaa kansan luokkiin ja nostaa varakkaimmat, koulutetuimmat ja voimakkaimmat heikkojen yläpuolelle. Merkityssä ei ole meidän maailmaamme verrattavaa suvaitsevaista kulttuuria, vaan julmuudet ja eriarvoisuus ovat arkipäivää. Ennen uskontojen hallitsema maailma on kääntynyt hitaasti kohti skeptisismiä, kriittisyyttä, ateismia ja tieteentutkimusta, mikä on mahdollistanut myös alkemian uuden nousun ja merkkien yleistymisen Mantereella. Ilmiöinä köyhälistö, hylkiöt, kerjäläiset ja vaivaiset ovat tavallisia, luokkajako kansan ja porvariston välillä on suuri ja vastakkainasettelu verisen säälimätöntä.

Aikakaudeltaan Merkityn maailmaa on vaikeaa sijoittaa ihmisten kartalle. Sen käytännöt, tavat ja arkkitehtuuri ovat pitkälti keskiaikaisia, eikä modernia teollisuutta löydy Mantereen kaupungeista tai pohjanlehdosta. Uskontojen väistyvä valta on antanut tilaa kiellettyjen tieteiden kuten alkemian tutkimiselle ja merkkien luomiselle - alkemiasta liki mitään ymmärtämättömät koirat käyttävät vanhaa tiedettä pelkäämättä huomisen puolesta, vailla kaukaisintakaan aavistusta siitä mitä vanhojen energioiden herättäminen voisikaan saada aikaan siihen tottumattomassa maailmassa. Synkän, karmivan huomisen uhka riippuu Mantereen yllä, kun uusi aika alkaa hitaasti muuttaa maailmaa johon sen hahmot ovat tottuneet. 

 


MERKITYN PELIALUE - POHJANLEHTO

 

Pohjanlehto on yksi Mantereen kasvavista asutuskeskittymistä, jossa alkemiankäyttö ja -tutkimus ovat yleistyneet hallinnon elimissä. Ennen sotien repimä maa on hiljattain yhdistynyt yhdeksi suureksi kansaksi, jonka hallinto sijaitsee valkeassa linnakaupungissa, Imperiumissa. Ennen raa’an kapitalistisen yhteiskunnan säännöt muuttuivat, kun kansa ei enää asunut yksinomaan kaupungissa, vaan levittäytyi koko Pohjanlehdon alueelle sekä sen pieniin syrjäkeskittymiin kuten Kirkonkylään ja Satamaan. Vastikään tapahtunut muutos käytännöissä ja tavoissa on yhä ottamassa muotoaan, mutta yksi asia on selvää… Jos Pohjanlehdon koirat eivät puhalla yhteen hiileen, voivat niiden oman kotimaan mullissa elävät salaisuudet osoittautua niiden turmioksi.

Pelin teemoina toimivat fantasian ja mystiikan lisäksi myös hahmojen väliset suhteet, juonittelu ja älykäs pelaaminen - Pohjanlehto on tutkimaton alue ja alkemian raskas käyttö on tuonut siitä esiin uusia puolia... Mutta mitä ne todellisuudessa ovat?